THÔNG BÁO

Công văn 5216/BHXH-CĐBHXH V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXHXem chi tiết

Công văn 5167/BHXH-QLT V/v mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2017. Xem chi tiết

  Công văn 4943/ BHXH-GĐBHYT V/v thông báo bổ sung cơ sở ở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành . Xem chi tiết

 Công văn 4602/BHXH -CST V/v tra cứu thông tin thẻ BHYT. Xem chi tiết

Công văn 4731/BHXH-GĐBHYT ngày 01/11/2016 của BHXH tỉnh Bình DươngXem chi tiết 

Công văn 4698/BHXH-QLT V/v trích nộp BHXH, BHYT,BHTN năm 2016. 

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết