THÔNG BÁO

Công văn 56/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương. Xem chi tiết

Công văn 53/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương. Xem chi tiết

HỖ TRỢ PHẦN MỀM VIỆN PHÍ PHIÊN BẢN 2.0. DOWNLOAD 

Công văn 13/BHXH-CĐ.BHXH của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương 
V/v Cấp giấy chứng nhận nghị việc hưởng BHXH (mẫu CGN) mới. Xem chi tiết 

 

 

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết