THÔNG BÁO

 V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập. Xem chi tiết   

 V/v tạm thời ngừng in tờ rời sổ BHXH. Xem chi tiết   

 V/v thông báo bổ sung cơ sở ở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh Bình Dương phát hành. Xem chi tiết

V/v Thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN. Xem chi tiết

 Trả kết quả TTHC qua Bưu điện. Xem chi tiết

 Công văn 611/BHXH-CĐ.BHXH  V/v hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn từ ngày 01/01/2016.Xem chi tiết

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết