THÔNG BÁO

01/HDLN-SGDĐT-BHXH v/v Thực hiện bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2016 -2017.Xem chi tiết 

V/v chuyển trụ sở làm việc của BHXH tỉnh Bình Dương vào trung tâm hành chính tỉnh. Xem chi tiết 

V/v đóng BHXH, BHYT,BHTN cho người lao động ở nước ngoài. Xem chi tiết

V/v tạm thời dừng nhận sổ để rà soát, bổ sung thông tin sổ BHXH.Xem chi tiết

 

 

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết