THÔNG BÁO

 Công văn 4345/BHXH-PT v/v Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ I - VAN. Xem chi tiết 

 Giải đáp những câu hỏi thắc mắc tại Hội nghị triển khai luật BHXH năm 2014 ngày 25 tháng 09 năm 2015. Xem chi tiết 

 

 Công văn  4408/BHXH-TNTKQTHCGiao dịch nhận, trả hồ sơ BHXH qua Bưu điệnXem chi tiết 

 

 Các đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với BHXHVN. Xem chi tiết 

 

Công văn 3892/BHXH-PT v/v triển khai thu BHXH, BHYT, BHTN trên kênh VCB -iB@nking. Xem chi tiết 

 Công văn 3705/BHXH-PT V/V Tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử. Xem chi tiết 

 

 Công văn 3406/BHXH-TNTKQTTHC v/v Nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua Bưu điệnXem chi tiết

 

 Nghị quyết số 93/2015/QH13 V/v thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động. Xem chi tiết

 Công văn 1146/BHXH-TNTKQTTHC v/v Giao dịch qua bưu điện. Xem chi tiết 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết