THÔNG BÁO

 Công văn 3406/BHXH-TNTKQTTHC v/v Nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua Bưu điệnXem chi tiết

Cuộc thi "Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN". Xem chi tiết

 Nghị quyết số 93/2015/QH13 V/v thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động. Xem chi tiết

 Công văn 1146/BHXH-TNTKQTTHC v/v Giao dịch qua bưu điện. Xem chi tiết

Thông báo v/v thay đổi địa chỉ (Công ty TNHH PKĐK Sóng Thần 74-150). Xem chi tiết

Thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở y tế ngoài công lập (Công ty Cổ phần phòng khám đa khoa Trần Đức Minh 74-192)Xem chi tiết

Thông báo số 27 v/v Bảo lưu sổ BHXH Công ty TNHH Trans Palma Sportwear VN. Xem chi tiết

 

 

 

 

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết