THÔNG BÁO

 

Công văn V/v thẻ BHYT của người lao động ngừng tham gia. Xem chi tiết 

Công văn 4410/BHXH -CST V/v thu hồi thẻ BHYT của người lao động ngừng tham gia. Xem chi tiết 

V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập. Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Becamex. Xem chi tiết  

 Thông báo số 82/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương V/v mạo danh nhân viên Bảo hiểm xã hội. Xem chi tiết  

 

Thông báo số 81/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương V/v Số điện thoại liên hệ của đồng chí Lê Minh Lý - Phó giám đốc điều hành BHXH tỉnh Bình Dương. Xem chi tiết 

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết