THÔNG BÁO

Công văn 2861/BHXH-QLT v/v trích đóng 1% Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN từ 01/07/2016. Xem chi tiết

 Công văn 2825 của BHXH tỉnh Bình Dương v/v Chính thức tiếp nhận dữ liệu hồ sơ thanh toán BHYT điện tử.  Xem chi tiết

Công văn 2673/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh Bình Dương 
V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập. Công ty TNHH MTV TM&DV PKĐK Phúc Tâm 2.Xem chi tiết  

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết