THÔNG BÁO

Côngvăn 363/BHXH -CST của BHXH tỉnh Bình Dương V/v giải quyết hồ sơ cấp, bảo lưu, ghép sổ BHXH cho người lao động. Xem chi tiết 

Thông báo số 21/TB-BHXH V/v in tờ rời sổ BHXH xác nhận thời gian đã đóng BHXH, BHTN năm 2016. Xem chi tiết

 

 Công văn 190/BHXH-VP của BHXH tỉnh Bình Dương V/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng. Xem chi tiết

Công văn 56/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Dương. Xem chi tiết

 

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH,BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chi tiết